Có 1 kết quả:

Tuō luó sī shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taurus mountains of south Turkey