Có 1 kết quả:

Tuō lǐ xiàn

1/1

Tuō lǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Toli county in Tacheng prefecture 塔城地區|塔城地区[Ta3 cheng2 di4 qu1], Xinjiang