Có 1 kết quả:

kòu chá

1/1

kòu chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to detain and question