Có 1 kết quả:

kòu huán ㄎㄡˋ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ring fastener
(2) buckle
(3) retainer strap