Có 1 kết quả:

kòu lán

1/1

kòu lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

slam dunk