Có 1 kết quả:

kuò jūn

1/1

kuò jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) armament
(2) to expand armed forces