Có 1 kết quả:

kuò xiōng qì

1/1

kuò xiōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chest expander (gymnastic apparatus)