Có 1 kết quả:

sǎo miáo

1/1

sǎo miáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scan