Có 1 kết quả:

sǎo miáo yí

1/1

sǎo miáo yí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scanner (device)