Có 1 kết quả:

yáng fān

1/1

yáng fān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set sail