Có 1 kết quả:

yáng qín

1/1

yáng qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yangqin
(2) dulcimer (hammered string musical instrument)