Có 1 kết quả:

bàn zhuāng

1/1

bàn zhuāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

hoá trang, trang điểm

Từ điển Trung-Anh

to dress up and make up (like an actor)