Có 1 kết quả:

chě pí

1/1

chě pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wrangle
(2) wrangling