Có 1 kết quả:

rǎo liú bǎn

1/1

rǎo liú bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spoiler (automotive or aeronautical)