Có 1 kết quả:

bān bù dǎor

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tumbler
(2) roly-poly