Có 1 kết quả:

bān qián

1/1

bān qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wrench
(2) spanner