Có 1 kết quả:

fú lán

1/1

fú lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

handrail