Có 1 kết quả:

Fú gōu xiàn

1/1

Fú gōu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fugou county in Zhoukou 周口[Zhou1 kou3], Henan