Có 1 kết quả:

pī tóu

1/1

pī tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screwdriving bits