Có 1 kết quả:

pī bǔ

1/1

pī bǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to authorize an arrest