Có 1 kết quả:

pī sà

1/1

pī sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pizza (loanword)