Có 1 kết quả:

pī hào

1/1

pī hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lot number
(2) batch number