Có 1 kết quả:

pī píng zhě

1/1

pī píng zhě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) critic
(2) detractor