Có 1 kết quả:

pī yǔ

1/1

pī yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) criticism
(2) commentary