Có 1 kết quả:

pī yuè

1/1

pī yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to read through to evaluate
(2) to referee