Có 1 kết quả:

pī tóu ㄆㄧ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

screwdriving bits