Có 1 kết quả:

chéng duì

1/1

chéng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept (i.e. acknowledge as calling for payment) (commerce)
(2) to honor (a check, a promise)