Có 1 kết quả:

chéng bàn

1/1

chéng bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to undertake
(2) to accept a contract