Có 1 kết quả:

chéng bāo rén

1/1

chéng bāo rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

contractor