Có 1 kết quả:

chéng yìng

1/1

chéng yìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to agree
(2) to promise