Có 1 kết quả:

chéng zū fāng

1/1

chéng zū fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) borrower
(2) leaser
(3) the hiring side of a contract