Có 1 kết quả:

chéng xí

1/1

chéng xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to inherit
(2) to follow
(3) to adopt