Có 1 kết quả:

chéng zài lì

1/1

chéng zài lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carrying capacity