Có 1 kết quả:

chéng zài lì ㄔㄥˊ ㄗㄞˋ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

carrying capacity