Có 1 kết quả:

chéng zài lì

1/1

chéng zài lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

carrying capacity