Có 1 kết quả:

chéng zhòng sūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)