Có 1 kết quả:

chéng xiāo jià chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

underwriting spread