Có 1 kết quả:

chéng xiāo lì chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

underwriting spread