Có 1 kết quả:

chéng xiāo huò wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

goods on consignment