Có 1 kết quả:

chéng xiāo shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) underwriting company
(2) dealership
(3) sales agency