Có 1 kết quả:

jì shù biāo zhǔn ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

technology standard