Có 1 kết quả:

biàn yuè

1/1

biàn yuè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to clap one's hands in joy