Có 1 kết quả:

chāo hòu lù

1/1

chāo hòu lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to outflank and attack from the rear