Có 1 kết quả:

chāo huò

1/1

chāo huò

giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm và nắm bắt

Từ điển Trung-Anh

to search and seize