Có 1 kết quả:

chāo jìn

1/1

chāo jìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take a shortcut