Có 1 kết quả:

chāo jìnr

1/1

chāo jìnr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 抄近[chao1 jin4]