Có 1 kết quả:

bǎ xīn fàng zài dù zi lǐ ㄅㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ ㄉㄨˋ ㄌㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be completely at ease