Có 1 kết quả:

bǎ bá

1/1

bǎ bá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

daddy