Có 1 kết quả:

yì qiě

1/1

yì qiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) moreover
(2) in addition