Có 1 kết quả:

zhuā shāng

1/1

zhuā shāng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cào xước da

Từ điển Trung-Anh

to injure by scratching or clawing