Có 1 kết quả:

zhuā hóu

1/1

zhuā hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Tw) to catch an adulterous man in the act (from Taiwanese 掠猴, POJ pr. [lia̍h-kâu])